Tietosuoja­seloste

Päivitetty 8.3.2022

Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä.

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

Rekisterinpitäjä

Henkilötietojesi käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä:

[yritys] (jäljempänä Yritys)
Y-tunnus: [tbd]
Osoite: [tbd]

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä edellä mainittuun osoitteeseen tai lähetä sähköpostia osoitteeseen [s-posti].

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käytämme henkilötietoja Yrityksen viestintään ja asiakkuuden hoitoon sekä markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

Yrityksen oikeutettu etu on tuotteiden ja palvelujen kohdennettu sähköinen B2B-suoramarkkinointi, joka liittyy vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät ne Yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu sekä markkinointirekisterin tekniseen ylläpitoon ja käyttötukeen valtuutetut Yrityksen työntekijät.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:

 • Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue
 • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

Tiedot henkilön käyttämistä markkinoinnin sisällöistä (käyttötiedot):

 • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot
 • Yrityksen verkkosivujen käyttötiedot kuten ajankohta, sivut ja kesto
 • Verkkokäyttöön liittyvät tekniset tiedot kuten IP-osoite, selain ja siihen liittyviä tietoja
 • Oppaiden ja muun materiaalin tilaus- ja lataustiedot
 • Evästeet

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (“cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden toiminta-aika on kymmenen vuotta.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Google reCAPTCHA

Verkkosivustolla hyödynnetään Google reCAPTCHAa, jotta voimme tarkistaa ja välttää verkkosivustojemme automaattista käyttämistä esimerkiksi niin kutsuttujen bottien avulla. Palvelun tarjoaa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, jäljempänä vain Google.

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestelyn myötä Google takaa, että EU:n tietosuojamääräyksiä noudatetaan myös, kun tietoja käsitellään Yhdysvalloissa.

Tämän palvelun kautta Google voi varmistaa, mistä sivustosta pyyntö lähetetään ja mistä IP-osoitteesta käytät ns. reCAPTCHA-syöttöruutua. IP-osoitteesi lisäksi on mahdollista, että Google tallentaa muita tietoja, jotka ovat tarpeen palvelun tarjoamiseksi ja varmistamiseksi.

Google-fontit

Verkkosivustolla käytetään Google-fontteja ulkoisten fonttien esittämiseen. Palvelun tarjoaa Google. Jotta tietyt fontit voidaan esittää verkkosivuillamme, yhteys Google-palvelimeen Yhdysvalloissa muodostetaan, kun sivustossamme käydään. Sivustossamme käynnin kautta muodostetun Google-yhteyden avulla Google voi varmistaa, miltä sivustolta pyyntösi lähetettiin ja mihin IP-osoitteeseen fontin ulkoasu on lähetettävä.

Google-kartat

Verkkosivustolla saatetaan käyttää Google Mapsia sijaintimme esittämiseen ja reittiohjeita varten. Palvelun tarjoaa Google. Kun avaat sivun jossa on Google Maps -komponentti, Google tallentaa evästeen päätelaitteeseesi internet-selaimen kautta. Käyttäjäasetuksiasi ja tietojasi käsitellään, jotta voimme näyttää sijaintimme ja laatia reittiohjeita meille saapumista varten. Tässä yhteydessä emme voi tietää, käyttääkö Google Yhdysvalloissa olevia palvelimia. Näillä tavoilla muodostetun Google-yhteyden kautta Google voi varmistaa, mistä sivustosta pyyntösi lähetettiin ja mihin IP-osoitteeseen reittiohjeet meidän löytämiseksi lähetetään.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Kohdennettuun suoramarkkinointiin liittyvät sähköpostiviestien ja yrityksen verkkosivujen sisältöjen käyttötiedot poistetaan automaattisesti 18 kuukauden kuluttua käytöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot
 • Yrityksen asiakasrekisteri
 • Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä käytettävät järjestelmät on sijoitettu Yrityksen kumppanin valvottuun laitetilaan. Tämän palvelun tuottavat Google sekä SiteGround Spain S.L., Calle de Prim 19,28004 Madrid, Spain, jäljempänä vain SiteGround.

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Tee pyyntö lähettämällä sähköpostia yllä ilmoitettuun yrityksen osoitteeseen.

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.